Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predloženie ponúk na predmet zákazky:

Sanácia a príprava projektovej dokumentácie kúrie v Horných Lefantovciach“

Výzva na predkladanie ponúk a jej prílohy budú zaslané všetkým záujemcov, ktorí o zaslanie zažiadajú prostredníctvom e-mailu: kuria.hlefantovce@gmail.com

Zverejnené: 30.10.2020

Lehota na predkladanie ponúk: 06.11.2020 do 16:00 hod.

Predpokladaná hodnota zákazky: 6 583,33 EUR bez DPH

Dokumenty k zákazke:

https://www.lefantovskymalykastiel.sk/wp-content/uploads/2020/10/Výzva-na-predloženie-ponúk.pdf

https://www.lefantovskymalykastiel.sk/wp-content/uploads/2020/10/Príloha-č.-1_Všeobecné-informácie-o-uchádzačovi.docx

https://www.lefantovskymalykastiel.sk/wp-content/uploads/2020/10/Príloha-č.-2_čestné-vyhlásenie.docx

https://www.lefantovskymalykastiel.sk/wp-content/uploads/2020/10/Príloha-č.-3_čestné-vyhlásenie.docx

https://www.lefantovskymalykastiel.sk/wp-content/uploads/2020/10/Príloha-č.-4_Návrh-na-plnenie-kritérií.docx

https://www.lefantovskymalykastiel.sk/wp-content/uploads/2020/10/Príloha-č.5_Opis-predmetu-zákazky.pdf

https://www.lefantovskymalykastiel.sk/wp-content/uploads/2020/10/Príloha-č.-6_Rozhodnutie-KPUNR.pdf

https://www.lefantovskymalykastiel.sk/wp-content/uploads/2020/10/Príloha-č.-7_Záväzné-stanovisko-KPUNR.pdf

https://www.lefantovskymalykastiel.sk/wp-content/uploads/2020/10/Príloha-č.-8_Záväzné-stanovisko-KPUNR.pdf

https://www.lefantovskymalykastiel.sk/wp-content/uploads/2020/10/Príloha-č.-9_Architektonická-štúdia.pdf

Výzva na predloženie ponúk na predmet zákazky:

Záchrana barokovej kúrie v Horných Lefantovciach: Strecha – východné krídlo objektu“

  • Výzva na predkladanie ponúk a jej prílohy budú zaslané všetkým záujemcov, ktorí o zaslanie zažiadajú prostredníctvom e-mailu: kuria.hlefantovce@gmail.com
  • Zverejnené: 12.05.2020
  • Lehota na predkladanie ponúk: 22.05.2020 do 11:00 hod.
  • Predpokladaná hodnota zákazky: 7 479,51 EUR bez DPH
  • Dokumenty k zákazke:

https://www.lefantovskymalykastiel.sk/wp-content/uploads/2020/05/Výzva-na-predloženie-ponuky.pdf

https://www.lefantovskymalykastiel.sk/wp-content/uploads/2020/05/Príloha-č.-1_Všeobecné-informácie-o-uchádzačovi.pdf

https://www.lefantovskymalykastiel.sk/wp-content/uploads/2020/05/Príloha-č.-2_čestné-vyhlásenie.pdf

https://www.lefantovskymalykastiel.sk/wp-content/uploads/2020/05/Príloha-č.-3_čestné-vyhlásenie.pdf

https://www.lefantovskymalykastiel.sk/wp-content/uploads/2020/05/Príloha-č.-4_Návrh-na-plnenie-kritérií.pdf

https://www.lefantovskymalykastiel.sk/wp-content/uploads/2020/05/Príloha-č.-5_Výkaz-výmer-1.pdf

https://www.lefantovskymalykastiel.sk/wp-content/uploads/2020/05/Príloha-č.6_Opis-predmetu-zákazky-1.pdf

https://www.lefantovskymalykastiel.sk/wp-content/uploads/2020/05/Príloha-č.-7_Rozhodnutie-KPUNR.pdf

Objednávka č. 1/2020https://www.lefantovskymalykastiel.sk/wp-content/uploads/2022/04/Objednavka_1-2020.pdf