Fotogaléria

Rok 2020

Celkový pohľad na kúriu v Horných Lefantovciach
Náhľad do dvora

Rok 2019

Pohľad na kúriu z južnej strany

Rok 2018

Celkový pohľad na kúriu zo severnej strany

Rok 2017-2016

Pohľad na kúriu z východnej strany pred obnovou
Pohľad na kúriu z južnej strany pred obnovou
Pohľad na kúriu z južnej strany pred obnovou