Fotogaléria

Rok 2024

Objekt kúrie z južnej strany s novou časťou strechy.
Hlavný vstup na severnej strane. Podporene Ministerstvom Kultúry Slovenskej republiky.
Východné krídlo kúrie z juhovýchodu s kompletným objemom novej strechy.
Východné krídlo s kompletne novou strechou.
Detail hlavného vstupu do objektu na južnej strane. Podporene Ministerstvom Kultúry Slovenskej republiky.
Hlavný vstup do barokovej kúrie v Horných Lefantovciach. Podporene Ministerstvom Kultúry Slovenskej republiky

Rok 2023

Pohľad na hlavný vstup do barokovej kúrie v čase konania kultúrnych podujatí.
Ďalšia etapa rekonštrukcie krovu kaštieľa. Podporená Nitrianskym Samosprávnym krajom.

 

 

Hlavný vstup do barokovej kúrie v Horných Lefantovciach. Podporene Ministerstvom Kultúry Slovenskej republiky

Rok 2020

Celkový pohľad na kúriu v Horných Lefantovciach
Náhľad do dvora

Rok 2019

Pohľad na kúriu z južnej strany

Rok 2018

Celkový pohľad na kúriu zo severnej strany

Rok 2017-2016

Pohľad na kúriu z východnej strany pred obnovou
Pohľad na kúriu z južnej strany pred obnovou
Pohľad na kúriu z južnej strany pred obnovou