POZVÁNKA

„Workshop Umelecké remeslá – Kúria v Horných Lefantovciach – konzervácia historických vápenných omietok“ – 2. etapa Rekonštrukcia výrazu historických vápenných omietok

Trvanie: 19.10.-23.10.2020

Miesto konania: Kúria – tzv. Malý kaštieľ v Horných Lefantovciach, Hlavná ul. č. 188/42

INŠTRUKCIE PRE ZÁUJEMCOV

  • Prihlásenie: mailom na peter.phoenix1@gmail.com (uviesť meno a priezvisko účastníka, adresu trvalého pobytu a kontaktné údaje)
  • Účasť je bezplatná
  • Náklady a cestovné si účastníci hradia z vlastných prostriedkov
  • Pracovné pomôcky budú zapožičané
  • Východiská:

Objekt  kúrie (tzv.: malého kaštieľa) vznikol prestavbou renesančnej kúrie nitrianskeho sudcu Ondreja Keresztúryho, ktorej vznik sa datuje do začiatku 17. storočia. Podľa výsledkov architektonicko -historického výskumu (I. Gojdič) došlo k výraznej prestavbe na kaštieľ v priebehu 18. storočia. Zo 17. stočia sa zachovali v priestore bývalej jedálne zvyšky omietok bez výtvarnej výzdoby, ktoré dokladajú charakter a remeselnú úroveň jej tvorcov. Fragmenty dokladajú jednovrstvovú omietku s primárnym hladením jej povrchu. V ostatných priestoroch a na fasádach sa zachovali taktiež menšie zvyšky barokových omietok, ktoré niekde dokladajú aj profiláciu dnes už zväčša zaniknutých architektonických prvkov (suprafenestier, rámov a lemov). Tieto omietky boli realizované už ako dvojvrstvové (s jadrovou vrstvou, doplnenou aj plentovaním, ktoré  pomáhalo korigovať výrazné tvarové nedostatky na murivách).

  • Edukačný charakter workshopu:

      V rámci edukačnej roviny sa účastníci podujatia oboznámia so spôsobmi identifikácie historických omietok na objekte kúrie v Horných Lefantovciach. Počas workshopu budú účastníci oboznámení aj s príkladmi zachovaných historických omietok na okolitých pamiatkových objektoch v bezprostrednom aj širšom okolí kúrie. Účastníci sa naučia odborne fixovať okraje omietok a budú oboznámení aj so spôsobmi fixácie uvoľnených plôch omietky.  O týchto spôsoboch budú účastníkov informovať prizvaní hostia. Edukačný proces bude zdokumentovaný spolu s ďalšími informáciami o historickom vývoji omietania a spôsoboch umelecko-remeselnej obnovy.

Projekt je realizovaný z finančnej podpory Ministerstva kultúry SR na rok 2020 a z finančných prostriedkov Občianskeho združenia Lefantovský malý kaštieľ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *